Telefoonnummer

06-23505205

E-mail

khrpraktijk@hotmail.com

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00 uur

Privacy verklaring

Kristal Healer Reader Praktijk verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld:

Voor- en achternaam;
Adres;
Postcode en woonplaats;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de mail en telefoon.

Kristal Healer Reader praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het maken van facturen.
• Verzenden van mijn nieuwsbrief.
• te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
• te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
• Voor het versturen van geluidsbestanden van consulten.

Kristal Healer Reader Praktijk verwerkt de persoonsgegevens ook vanuit wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard in verband met de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst.

Mailwisselingen en geluidsbestanden worden regelmatig verwijdert en niet bewaard.

Uw naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb als u zich inschrijft voor mijn nieuwsbrief en u mij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ik sla deze gegevens op in het e-mail systeem van Laposta.

Wanneer u bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief en in de toekomst geen nieuwsbrief van mij wilt ontvangen, kunt u zich altijd weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kristal Healer Reader Praktijk zal de door uw aangeleverde gegevens niet aan derden verkopen en of verstrekken of hier onzorgvuldig mee omgaan. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Cookies

Kristal Healer Reader gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar khrpraktijk@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging Persoonsgegevens

Kristal Healer Reader Praktijk heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2019 · Rachel Helmhout – Kristal Healer Reader Praktijk

You cannot copy content of this page