Telefoonnummer

06-23505205

E-mail

khrpraktijk@hotmail.com

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00 uur

Nieuwetijdskinderen

Tientallen jaren geleden begon het ouders en leerkrachten op te vallen dat er steeds meer kinderen waren die hele wijze uitspraken deden die niet bij hun leeftijd paste. Deze kinderen deden uitspraken over zaken die ze helemaal niet konden weten. Bijvoorbeeld over een bepaalde situatie van voor hun geboorte die zich bij de ouders afspeelde. Of over hun herinneringen aan vorige levens (tot in de detail) waarbij uit nader onderzoek bleek dat het helemaal klopte! Of over wezens en andere mensen die de ouders en leerkrachten zelf niet konden waarnemen.

In die periode hoorde je ook veel om je heen dat mensen de mening hadden dat de kinderen van nu zo snel volwassen werden. Met andere woorden al zo wijs waren voor hun leeftijd.
Ook viel het ouders en leerkrachten op dat deze kinderen zich anders gedroegen dan hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen hadden de neiging zich terug te trekken en het contact met leeftijdsgenootjes wat op een afstand te houden. Doordat deze kinderen zo weinig van zichzelf in de andere klasgenootjes konden herkennen wisten zij niet zo goed hoe ze deze kinderen konden benaderen. Ze konden zich uren alleen vermaken en de ouders hoorde hen praten tegen ‘fantasie’ vriendjes, wezens en overleden familie leden. In sommige gevallen moest zelfs de tafel gedekt worden voor dat vriendje of wezen. Dat leidde tot verbazing en bezorgdheid van de ouders.

Deze kinderen hadden erg veel moeite om te leren zoals al jaren onderwezen werd. Vaak kregen ze daarnaast dan ook het etiketje dromerig opgeplakt. Ouders en leerkrachten begrepen ergens wel dat deze kinderen anders waren maar wisten niet hoe ze er op moesten reageren. Niet zo heel veel later kwam er voor deze kinderen de naam/term Nieuwetijdskinderen.
Het is een naam/term die genoemd word als kinderen zielsgevoelig zijn. Dit houdt in dat ze gevoelig zijn voor het oppikken van allerlei stemmingen en sferen. Niet alleen het zielsgevoelig zijn maar ook het anders leren is een typisch kenmerk van deze kinderen.
Deze kinderen leren door middel van beelden en voelen. Als de leraar of ouder een verhaal verteld zien zij dat helemaal tot in de detail voor zich. Maar als ze bijvoorbeeld letters of cijfers moeten gaan leren dan hebben ze daar de grootste moeite mee omdat ze er geen beeld van of gevoel bij hebben. Tel daar de gevoeligheid voor stemmingen en de sfeer van de omgeving en klasgenootjes bij op en dan krijg je een beeld van de ‘problemen‘ die dit oplevert in deze maatschappij.

Gelukkig werd er steeds meer over deze kinderen onder de aandacht gebracht. Er kwamen lezingen over Nieuwetijdskinderen, er werden talloze boeken over geschreven en zelfs bij sommige scholen is er speciaal voor deze kinderen een andere vorm van onderwijs ingesteld. 

Door al die bekendheid begonnen ook veel volwassenen zich te herkennen in dit fenomeen en hadden ze het gevoel dat dit ook helemaal op hen sloeg. Toen begon het besef te komen dat er al veel eerder Nieuwetijdskinderen geboren waren.Er is echter wel een verschil tussen de Nieuwetijdskinderen van nu en de Nieuwetijdsvolwassenen.
Door onder andere het niet weten hoe te reageren van de omgeving, de ouders en leerkrachten, is de Nieuwetijdsvolwassene nooit echt bevestigd in wie hij of zij in essentie (in werkelijkheid) was. Daardoor heeft de Nieuwetijdsvolwassene vaak het signaal gehad en geleerd dat zijn of haar waarnemingen iets waren wat helemaal verkeerd was. Dat het iets was wat niet hoorde, waar je niet over hoorde te praten en dat het iets slechts was. Dit heeft als gevolg gehad dat veel Nieuwetijdsvolwassenen dat deel van zichzelf heel diep hebben weg gestopt en er een masker overheen gelegd hebben die de Maatschappij, de ouders, leerkrachten, vriendjes en omgeving van ze verwachtte.

De Nieuwetijdskinderen van nu zijn door alle kosmische en planetaire veranderingen niet meer in staat om dat deel van zichzelf heel erg diep weg te stoppen, af te sluiten, dicht te doen.
Hun gevoeligheid voor stemmingen en sferen en de hogere trilling van deze kinderen of volwassenen maakt hen kwetsbaar. Bovendien werken de hersenen bij deze kinderen en volwassenen anders. De rechter hersenhelft is vaak veel meer ontwikkeld dan de linker en de rechter hersenhelft staat onder andere voor de ongeziene wereld.
Deze kinderen zijn gekomen om de mensen, de dieren en de aarde te helpen met het verhogen van de trilling, om te helpen om van het ‘ik’ (het ego) naar het ‘wij’ tijdperk te gaan.

Doordat deze kinderen en volwassenen met een verfijnder trillingsniveau op deze aarde dienen te functioneren vergt dat veel van ze en kunnen er zich dus allerlei ‘problemen’ voordoen, zowel thuis als op school. Een stukje ondersteuning hierin kan dan veel goeds doen.

You cannot copy content of this page