Door al die bekendheid begonnen ook veel volwassenen zich te herkennen in dit fenomeen en hadden ze het gevoel dat dit ook helemaal op hen sloeg. Toen begon het besef te komen dat er al veel eerder Nieuwetijdskinderen geboren waren.Er is echter wel een verschil tussen de Nieuwetijdskinderen van nu en de Nieuwetijdsvolwassenen.
Door onder andere het niet weten hoe te reageren van de omgeving, de ouders en leerkrachten, is de Nieuwetijdsvolwassene nooit echt bevestigd in wie hij of zij in essentie (in werkelijkheid) was. Daardoor heeft de Nieuwetijdsvolwassene vaak het signaal gehad en geleerd dat zijn of haar waarnemingen iets waren wat helemaal verkeerd was. Dat het iets was wat niet hoorde, waar je niet over hoorde te praten en dat het iets slechts was. Dit heeft als gevolg gehad dat veel Nieuwetijdsvolwassenen dat deel van zichzelf heel diep hebben weg gestopt en er een masker overheen gelegd hebben die de Maatschappij, de ouders, leerkrachten, vriendjes en omgeving van ze verwachtte.

De Nieuwetijdskinderen van nu zijn door alle kosmische en planetaire veranderingen niet meer in staat om dat deel van zichzelf heel erg diep weg te stoppen, af te sluiten, dicht te doen.
Hun gevoeligheid voor stemmingen en sferen en de hogere trilling van deze kinderen of volwassenen maakt hen kwetsbaar. Bovendien werken de hersenen bij deze kinderen en volwassenen anders. De rechter hersenhelft is vaak veel meer ontwikkeld dan de linker en de rechter hersenhelft staat onder andere voor de ongeziene wereld.
Deze kinderen zijn gekomen om de mensen, de dieren en de aarde te helpen met het verhogen van de trilling, om te helpen om van het 'ik' (het ego) naar het 'wij' tijdperk te gaan.

Doordat deze kinderen en volwassenen met een verfijnder trillingsniveau op deze aarde dienen te functioneren vergt dat veel van ze en kunnen er zich dus allerlei 'problemen' voordoen, zowel thuis als op school. Een stukje ondersteuning hierin kan dan veel goeds doen.

Behalve Nieuwetijdskinderen zijn er ook nog Sterrenkinderen, Indigokinderen, Kristalkinderen en Regenboogkinderen

Wat kan ik voor u betekenen?
• Ondersteuning van Nieuwetijdskinderen d.m.v. reading,healing en een gesprek.
• Ondersteuning voor de ouders, d.m.v. reading,healing en een gesprek.

 

Terug naar begin Nieuwetijdskinderen              Volgende: Sterrenkinderen of Indigokinderen

Reiki lelies
Reiki

Healing engel
Behandelwijze

Vlinder
Reading

Pendels
Pendelen