Nieuwetijdskinderen

Tientallen jaren geleden begon het ouders en leerkrachten op te vallen dat er steeds meer kinderen waren die hele wijze uitspraken deden die niet bij hun leeftijd paste. Deze kinderen deden uitspraken over zaken die ze helemaal niet konden weten. Bijvoorbeeld over een bepaalde situatie van voor hun geboorte die zich bij de ouders afspeelde. Of over hun herinneringen aan vorige levens (tot in de detail) waarbij uit nader onderzoek bleek dat het helemaal klopte! Of over wezens en andere mensen die de ouders en leerkrachten zelf niet konden waarnemen.

In die periode hoorde je ook veel om je heen dat mensen de mening hadden dat de kinderen van nu zo snel volwassen werden. Met andere woorden al zo wijs waren voor hun leeftijd.
Ook viel het ouders en leerkrachten op dat deze kinderen zich anders gedroegen dan hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen hadden de neiging zich terug te trekken en het contact met leeftijdsgenootjes wat op een afstand te houden. Doordat deze kinderen zo weinig van zichzelf in de andere klasgenootjes konden herkennen wisten zij niet zo goed hoe ze deze kinderen konden benaderen. Ze konden zich uren alleen vermaken en de ouders hoorde hen praten tegen ‘fantasie’ vriendjes, wezens en overleden familie leden. In sommige gevallen moest zelfs de tafel gedekt worden voor dat vriendje of wezen. Dat leidde tot verbazing en bezorgdheid van de ouders.

Deze kinderen hadden erg veel moeite om te leren zoals al jaren onderwezen werd. Vaak kregen ze daarnaast dan ook het etiketje dromerig opgeplakt. Ouders en leerkrachten begrepen ergens wel dat deze kinderen anders waren maar wisten niet hoe ze er op moesten reageren. Niet zo heel veel later kwam er voor deze kinderen de naam/term Nieuwetijdskinderen.
Het is een naam/term die genoemd word als kinderen zielsgevoelig zijn. Dit houdt in dat ze gevoelig zijn voor het oppikken van allerlei stemmingen en sferen. Niet alleen het zielsgevoelig zijn maar ook het anders leren is een typisch kenmerk van deze kinderen.
Deze kinderen leren door middel van beelden en voelen. Als de leraar of ouder een verhaal verteld zien zij dat helemaal tot in de detail voor zich. Maar als ze bijvoorbeeld letters of cijfers moeten gaan leren dan hebben ze daar de grootste moeite mee omdat ze er geen beeld van of gevoel bij hebben. Tel daar de gevoeligheid voor stemmingen en de sfeer van de omgeving en klasgenootjes bij op en dan krijg je een beeld van de ‘problemen‘ die dit oplevert in deze maatschappij.

Gelukkig werd er steeds meer over deze kinderen onder de aandacht gebracht. Er kwamen lezingen over Nieuwetijdskindern, er werden talloze boeken over geschreven en zelfs bij sommige scholen is er speciaal voor deze kinderen een andere vorm van onderwijs ingesteld. Lees verder, klik hier!

Reiki lelies
Reiki

Healing engel
Behandelwijze

Vlinder
Reading

Pendels
Pendelen