Kristallen

Kristallen worden al duizenden jaren gebruikt vanwegen hun geneeskrachtige werking. Verschillende culturen maakte daar gebruik van, zoals bijvoorbeeld de Chinezen en in de tijd van de Farao's (Egyptenaren). In al deze culturen werden stenen in tempels aangebracht en door geestelijken gebruikt. Zelfs in de Bijbel vinden we 12 stenen vermeld die het schild sierden op de borst van een priester in de tempel van Salamo. Ook in de openbaring van Johannis worden 12 edelstenen vermeld als fundamenten van de 12 poorten van Jerusalem. Ook de Indianen en Inca's kende hoge waarden toe aan het gebruik van geneeskrachtige stenen. De kennis hiervan is dus zeer oud, maar er wordt ook nog steeds nieuwe kennis en ervaring aan toegevoegd.

Kristallen werken geneeskrachtig vanwege hun trilling, ze bevatten een trillingsgetal. Het wetenschappelijk bewijs daarvoor draag je waarschijnlijk om je pols. Je horloge loopt precies op tijd dankzij een kwartskristal! Een ander voorbeeld is de robijn, die in medische lasers gebruikt wordt en het gebruik van kristallen in sigaretten aanstekers. Als een bepaalde kwartssoort samengedrukt wordt geeft dat kristal stoom af! Dit is slechts de wetenschappelijke kant van de werking van een kristal.

Vanuit de spirituele kant gezien is het echter een ander verhaal. Als je er vanuit gaat dat al wat leeft uit energie (atomen enz.) bestaat en kristallen ook en als je er dan vanuit gaat dat alles wat leeft ook een wezen (een bewustzijn) heeft of is, dan is het mogelijk om daarmee te kunnen communiceren. Wij bestaan immers ook uit energie en wij dragen ook een stukje van dezelfde energie bij ons. Zo is het mogelijk dat je iets kunt waarnemen van de trilling van een kristal. Je kunt merken dat je hand koud of warm wordt, of dat er een prikkeling doorheen trekt, of dat er een ander gedeelte van je lichaam reageert. Ook is het mogelijk dat er diepe gevoelens van ontroering, herkenning en dankbaarheid ervaren worden. Op die manier werken kristallen in op ons lichaam en kunnen ze heel goed worden ingezet voor allerlei kwalen op het lichamelijke, geestelijke en spirituele vlak. Wel is het een 'vak apart' om de juiste kristal voor de juiste persoon en situatie uit te kunnen zoeken. Dit is echt een specialisatie en dient met grote zorg te worden uitgevoerd.

Doordat kristallen zijn ontstaan toen de aarde gevormd werd en zij dus heel oud zijn, hebben zij de kennis in zich van duizenden jaren. Sommige kristallen hebben onder grote druk gestaan toen ze gevormd werden, andere zijn in ruimtes diep in de aarde gegroeid en weer andere zijn uit lagen ontstaan en nog weer andere zijn in vorm gedruppeld. Dit alles heeft invloed op de werking van het kristal, evenals de plaats waar men hem vind. Daarbij is ook het land waarin ze gevonden worden van belang. Maar welke vorm ze ook hebben hun kristallijnen structuur kan energie opnemen, bewaren, focussen en uitzenden.
Wanneer alle dingen worden waargenomen met een open geest, keren ze terug naar hun natuurlijke staat. Zonder enige beweging, enige beschrijving zijn ze één met het geheel (sosans hsin hsin ming).

Het wonderkristal
Wonderkristal

Brandende kaars
Advies

Verschillende kristallen
Kristalkinderen

Rozenkwarts bol
Behandelwijze

Kristalcursus