Indigokinderen

Naast een fysiek lichaam dragen wij ook een aura (energieveld) om ons heen. Dit aura bestaat uit verschillende lagen en kleuren. Al heel lang bestaan er mensen (en kinderen) die de aura kunnen waarnemen. Een aantal van deze mensen begon het op te vallen dat er de laatste jaren steeds meer kinderen geboren werden die voornamelijk een blauw-paarse kleur in de aura hebben. Deze kinderen werden Indigokinderen genoemd.
Indigokinderen zijn vooral naar de aarde gekomen om verandering en vernieuwing te brengen. Verandering in de breedste zin van het woord. Ze brengen verandering door tegen de gevestigde orde in te gaan. Door het omver halen van de muurtjes van de gevestigde orde laten ze ons nieuwe manieren en nieuwe vormen van normen/waarden en regels zien. Zij tonen ons op een verassende, vernieuwende manier hoe het ook zou kunnen!

Voor Indigokinderen is het vaak zwaar om zo'n muurtje/denkwijze omver te halen. Het kost ze vaak veel energie om daar wat beweging in te krijgen. Het is deze manier die bijdraagt aan het verhogen van de trilling van de aarde, mensen en dieren. Deze kinderen krijgen dan ook vaak het etiket druk of lastig door de omgeving opgeplakt.
Indigokinderen hebben vaak veel originele en creatieve ideeën. Ideeën waarvan zij het liefste zien dat het meteen en nu wordt uitgevoerd. Ze zijn dan zo vreselijk enthousiast over zijn/haar idee, zo vol met vuur, levenskracht en spirit, dat zij gewoon niet anders kunnen dan het meteen en nu uitvoeren. De omgeving ervaart dit echter vaak als of er een stoomtrein over je heen walst.
Deze kinderen zijn gevoelig voor sferen en prikkels van buiten af. Toch verschillen de Indigokinderen van de Nieuwetijds-, Sterren- en Kristalkinderen. Indigokinderen hebben meestal meer moeite om zich te kunnen verplaatsen in een ander kind of mens. Zij hebben meer moeite om aan te voelen hoe het is om in de schoenen van die ander te staan. Ondersteuning kan hierbij dan veel goeds doen.

Er zijn ook Indigo volwassenen. Zij waren de pioniers en hadden als taak de Indigo energie in te leiden, te ankeren, aarden, zodat de volgende generatie van Indigokinderen naar de aarde kon komen. Het waren mensen die tegen autoriteit in gingen en op dat vlak heel wat verandering en vernieuwing hebben gebracht. Indigo mensen zijn heel intuïtief, spiritueel en vol met passie en vuur gaan ze voor vernieuwing en verandering. Daardoor helpen Indigo mensen de mensheid en de aarde om vele stukken te kunnen transformeren.

Wat kan ik voor u betekenen?
• Ondersteuning van Indigokinderen d.m.v. reading, healing en een gesprek.
• Ondersteuning voor de ouders, d.m.v. reading,healing en een gesprek.

Terug naar Sterrenkinderen              Volgende: Kristalkinderen

Reiki lelies
Reiki

Healing engel
Behandelwijze

Vlinder
Reading

Pendels
Pendelen